| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

 

ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЛУАНДА

 

21.03.2017. године

 

Конзуларно-правна радња/услуга изражена у валути  ЕВРО

 

  1. Издавање путног листа - пасавана за повратак у РС   -   41
  2. Оглашавање пасоша неважећим у Службеном листу   -   54
  3. Пријава смрти   -   11
  4. Издавање спроводнице   -   6
  5. Овера потписа на пуномоћју - изјави   -   41
  6. Овера потписа на пуномоћју – изјави сачињеној у Амбасади   -   63
  7. Овера фотокопије   -   30
  8. Надовера службеног потписа и печата   -   44
  9. Овера превода коју донесе странка до 100 речи   -   22
10. Овера превода коју донесе странка за сваку следећу реч   -   0,06
11. Овера превода коју сачини Амбасада до 100 речи   -   50
12. Овера превода коју сачини Амбасада за сваку следећу реч   -   0,11
13. Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника - 36
14. Виза – типа Ц   -   61
15. Виза – типа Ц за Р.Габон   -   101
16. Царинска потврда   -   139
17. Увођење у војну евиденцију   -   2
18. Потврда о животу   -   2
19. Потврде, уверења које издаје Амбасада   -   32
20. Прибављање уверења о некажњавању   -   39

 

                                                __________ o __________

 

Наведене цене конзуларних услуга Амбасадe Р.Србије у Луанди прописане су Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ЗОРАТ (“Сл. Гласник РС” бр. 43/03, 51/04, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09 и 54/09) и Правилником Министарства спољних послова РС о врстама посебних услуга ДКП, бр. 5/7199-3/2010 од 28.децембра 2010.године и бр. 5/4815/2011-22 од 31.05.2013.г. и изражене су у еврима.

НАПОМЕНА: За држављане трећих земаља (Црна Гора и БИХ, за употребу у тим земљама) цене конзуларних услуга се увећавају за 100 % сходно Тар.бр. 24, одељак Б-Конзуларне таксе ЗОРАТ-а.

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари