| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

 

ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЛУАНДА

 

17.09.2021. године

 

Конзуларно-правна радња/услуга изражена у валути  ЕУР

 

  1. Издавање путног листа - пасавана за повратак у РС   -   41 ЕУР
  2. Оглашавање пасоша неважећим у Службеном листу   -   22 ЕУР
  3. Пријава смрти   -   11 ЕУР
  4. Издавање спроводнице   -   6
  5. Овера потписа на пуномоћју - изјави   -   41 ЕУР
  6. Овера потписа на пуномоћју – изјави сачињеној у Амбасади   -   63 ЕУР
  7. Овера фотокопије   -   30 ЕУР
  8. Надовера службеног потписа и печата   -   44 ЕУР
  9. Овера превода коју донесе странка до 100 речи   -   22 ЕУР
10. Овера превода коју донесе странка за сваку следећу реч   -   0,06 ЕУР
11. Овера превода коју сачини Амбасада до 100 речи   -   50 ЕУР
12. Овера превода коју сачини Амбасада за сваку следећу реч   -   0,11 ЕУР
13. Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника - 36 ЕУР
14. Виза – типа Ц   -   62 ЕУР
15. Виза – типа Д   -   32 ЕУР
16. Царинска потврда   -   139 ЕУР
17. Увођење у војну евиденцију   -   2 ЕУР
18. Потврда о животу   -   2 ЕУР
19. Потврде, уверења које издаје Амбасада   -   32 ЕУР
20. Прибављање уверења о некажњавању   -   39 ЕУР

21. Пријем у држављанство Р.Србије - 223 ЕУР

22. Утврђивање држављанства Р.Србије  - 64 ЕУР

23. Упис у евиденцију држављана Р.Србије - 77 ЕУР

24. Састављање тестамента у ДКП - од 145 ЕУР

25. Наследничка изјава - 72 ЕУР

 

 

                                                __________ o __________

 

Наведене цене конзуларних услуга Амбасадe Р.Србије у Луанди прописане су Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ЗОРАТ (“Сл. Гласник РС” бр. 43/03, 51/04, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09 и 54/09) и Правилником Министарства спољних послова РС о врстама посебних услуга ДКП, бр. 5/7199-3/2010 од 28.децембра 2010.године и бр. 5/4815/2011-22 од 31.05.2013.г. и изражене су у еврима.

НАПОМЕНА: За држављане трећих земаља (Црна Гора и БИХ, за употребу у тим земљама) цене конзуларних услуга се увећавају за 100 % сходно Тар.бр. 24, одељак Б-Конзуларне таксе ЗОРАТ-а.

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Подношење захтева за издавање визе Д путем онлајн апликације https://econsulate.gov.rs/
Услови за подношење захтева за визу
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари